Logico

Szövegértés: Vidám történetek - Logico Piccolo


A LOGICO PICCOLO Szövegértés című sorozatát a 7-10 éves kisiskolások olvasási készségének fejlesztésére dolgoztuk ki.

A gyerekek játszhatnak vele szabadidejükben, de a feladatlapok használhatók iskolai kiegészítő tevékenység során is.
A Vidám történetek Piccolo csomag a megszokottól eltérően kihajtható lapokat tartalmaz, hogy a feladatok megoldása során is szem előtt lehessen a szöveg. Ezek a mesék irodalmi értéket hordoznak. Egyesek újszerű humorukkal keltik fel az érdeklődést. Mások a gyerekek érzelmeire hatnak. Ilyen mesékkel nem találkoznak az olvasókönyvekben. A mesék szerves részét képezik az igényes, humoros illusztrációk, amelyek beindítják a gyerekek fantáziáját.

1 490,-Ft

Számfogócska: Szorzás és osztás 100-ig 2. rész - Logico Piccolo

Számfogócska: Szorzás és osztás 100-ig 2. rész - Logico Piccolo ÚJ!
Számfogócska: Szorzás és osztás 100-ig 2. rész - Logico Piccolo ÚJ!Számfogócska: Szorzás és osztás 100-ig 2. rész - Logico Piccolo ÚJ!Számfogócska: Szorzás és osztás 100-ig 2. rész - Logico Piccolo ÚJ!

Számfogócska: Szorzás és osztás 100-ig 2. rész - Logico Piccolo

 

A LOGICO Piccolo játékos feladatkártyák kisiskolásoknak készült Szorzás és osztás 100-ig 2. rész csomagja sokfajta feladattal segíti az alapvető számfogalom és számolási készség kialakítását: számok más-más osztókkal, táblázatok osztásos feladatokkal, számlálás és szorzás, számlépcső.

A hátoldalon lévő pluszfeladatok lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek a tanultakat más módon is alkalmazzák.

A csomag 16 feladatkártyát tartalmaz.

 

Számfogócska: Szorzás és osztás 100-ig 2. rész - Logico Piccolo

1. Egy szám több osztója

2-3. Számok más-más osztókkal

4. Hiányos mezők

5-8. Táblázat osztásos feladatokkal

9. Hiányos feladatok

10. 8-as szorzótábla

11. Hiányos feladatok

12. Kockák számlálása szorzásos feladatokkal

13. 7-es szorzótábla

14. Osztásos feladatok

15. Számlépcső

16. Számrejtvény

 

1 190,-Ft

Erdők, szántóföldek és kertek növényei - Logico Piccolo

Erdők, szántóföldek és kertek növényei - Logico Piccolo ÚJ!
Erdők, szántóföldek és kertek növényei - Logico Piccolo ÚJ!Erdők, szántóföldek és kertek növényei - Logico Piccolo ÚJ!Erdők, szántóföldek és kertek növényei - Logico Piccolo ÚJ!

Erdők, szántóföldek és kertek növényei - Logico Piccolo ÚJ!

1 190,-Ft

Geometria 2. - Ismeretek 1-2. osztály - Logico Piccolo

Geometria 2. - Ismeretek 1-2. osztály - Logico Piccolo ÚJ!
Geometria 2. - Ismeretek 1-2. osztály - Logico Piccolo ÚJ!Geometria 2. - Ismeretek 1-2. osztály - Logico Piccolo ÚJ!Geometria 2. - Ismeretek 1-2. osztály - Logico Piccolo ÚJ!

Geometria 2. - Ismeretek 1-2. osztály - Logico Piccolo

Geometria Piccolo kártyák nagyszerűen egészítik ki az első-második osztályos tananyagot.
A gyerekek önállóan gyakorolhatják az alakzatok felismerését, pozíciójukat, összetevőiket. Fejlődik a koncentrációs készségük, a fejben számolós feladatoknál a számolási készségük, és ahol a geometriai megoldást fejben kell elképzelni, a síkbeli- és térbeli tájékozódásuk is.

A Geometria 2. feladatkártya-csomag az alábbi témákat dolgozza fel: sík- és térbeli elhelyezkedés felismerése, síkidomok
összeillesztése, tükrözés, szimmetria.

A csomag 16 feladatkártyát tartalmaz.

 

Ismeretek 1-2. osztály - Geometri 2.

1. Bal-jobb orientáció

2. Térbeli orientáció

3. Tájékozódás négyzethálón

4. Eligazodás felülnézeti rajzon

5. Eligazodás a 100-as táblán

6. Négyzet létrehozása két alakzatból

7. Téglalap létrehozása két alakzatból

8-9. Felületek kitöltése négyzetekkel, téglalapokkal, háromszögekkel

10. Minták kiegészítése

1 190,-Ft

Betűfogócska: Tedd ábécérendbe! - Logico Piccolo

Betűfogócska: Tedd ábécérendbe! - Logico Piccolo
Betűfogócska: Tedd ábécérendbe! - Logico Piccolo Betűfogócska: Tedd ábécérendbe! - Logico Piccolo Betűfogócska: Tedd ábécérendbe! - Logico Piccolo

Betűfogócska: Tedd ábécérendbe!

A Betűfogócska sorozathoz tartozó Tedd ábácérendbe! csomag az 1-2 osztályosoknak ad módot játékos gyakorlásra: ABC szerinti rendezés első és második betű alapján, hiányzó betűk, állatok listázása, nevek listázása, hol keressem?

6 éves kortól ajánljuk!

A csomag 16 feladatkártyát tartalmaz.

 

Betűfogocska Tedd ábécérendbe!

1-2. Hiányzó betűk elrendezése az ábécében

3. Betűszomszédok keresése

4. Szavak első betűjük szerinti ábécébe sorolása

5. Gyerekek nevének listázása az első és második betűjük szerint

6. Melyik szó áll előbb a szótárban?

7. Szavak ábécé sorrendbe állítása

11-12. Hol jelenik meg a szó a szótárban?

13. Segítség főnevek kereséséhez

14. Segítség igék kereséséhez

15. Tanácsok a kereséshez

16. Szótár rejtvény

 

 

1 190,-Ft

Számfogócska: Szorzás és osztás 100-ig 1. rész - Logico Piccolo

Számfogócska: Szorzás és osztás 100-ig 1. rész - Logico Piccolo
Számfogócska: Szorzás és osztás 100-ig 1. rész - Logico PiccoloSzámfogócska: Szorzás és osztás 100-ig 1. rész - Logico Piccolo

LOGICO Piccolo

3483 - Számfogócska: Szorzás és osztás 100-ig 1. rész

A LOGICO Piccolo játékos feladatkártyák kisiskolásoknak készült Szorzás és osztás 100-ig 1. rész csomagja sokfajta feladattal segíti az alapvető számfogalom és számolási készség kialakítását:
felezés, részekre osztás, hiányos szorzás, ellentétes műveletek, négyzetszámok, szorzótáblák.

A hátoldalon lévő pluszfeladatok lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek a tanultakat más módon is alkalmazzák.

ISBN:     978-963-294-270-4
Oldalak száma:     32

Fejlesztő, gyakorló, vidám feladatsorok

Készségfejlesztő tanulójáték önellenőrzési lehetőséggel

 

1 190,-Ft

Szövegértés: Meseolvasó - Logico Piccolo

Szövegértés: Meseolvasó - Logico Piccolo

A LOGICO Piccolo Szövegértés címû sorozatát a 7-9 éves kisiskolások olvasási készségének fejlesztésére dolgoztuk ki. A gyerekek játszhatnak vele szabadidejükben, de a feladatlapok használhatók iskolai kiegészítõ tevékenység során is.
A Meseolvasó Piccolo csomag a megszokottól eltérõen kihajtható lapokat tartalmaz, hogy a feladatok megoldása során is szem elõtt lehessen a szöveg.
Ezek a mesék irodalmi értéket hordoznak. Egyesek újszerû humorukkal keltik fel az érdeklõdést. Mások a gyerekek érzelmeire hatnak. Ilyen mesékkel nem találkoznak az olvasókönyvekben. A mesék szerves részét képezik az igényes, humoros illusztrációk, amelyek beindítják a gyerekek fantáziáját.
A szülõknek is javasoljuk, hogy együtt dolgozzák fel a meséket, azután beszélgessenek róluk. Sõt, esti mesének is ajánljuk!
Fejlesztõ pedagógusok munkáját is megkönnyíti, mert lehetõséget ad a differenciálásra, egyúttal fejleszti a figyelem összpontosítását és a finommotorikát.
Ez a LOGICO Piccolo kártyacsomag fejleszti:

    az olvasási képességet,
    a szövegértést,

1 490,-Ft

Szövegértés: Szavak, Mondatok, Beszédhelyzetek - Logico Piccolo

Szövegértés: Szavak, Mondatok, Beszédhelyzetek - Logico Piccolo

A LOGICO Piccolo Szövegértés címû sorozatát a 7-9 éves kisiskolások olvasási készségének fejlesztésére dolgoztuk ki. A gyerekek játszhatnak vele szabadidejükben, de a feladatlapok használhatók iskolai kiegészítõ tevékenység során is.
A megoldás keresése közben a gyerekeknek bõvül a szókincsük és átélhetik az olvasás örömét.
A feladatok között szerepel: kifejezések és jelentésük párosítása, szövegrészek és címek párosítása, mondatok összeállítása párbeszéddé, mondatok sorrendbe rakása.
Ez a LOGICO Piccolo kártyacsomag fejleszti:

    az olvasási képességet,
    a szövegértést,
    a figyelmet,
    az egyéni tanulási képességet.

1 190,-Ft

Farsang, szülinap, kirándulás - Logico Primo


UTOLSÓ PÉLDÁNYOK!

A LOGICO PRIMO innovatív tanulójáték – az óvodások napirendjébe beépíthetően – a következő területek fejlesztéséhez kínál játékos gyakorlatokat: érzékelés, koncentráció, mennyiségek és színek ismerete, térbeli tájékozódás, nyelvi kifejezésmód, tárgyi információk, valamint hozzárendelések és analógiaképzés révén logikai összefüggések keresése.
A Farsang, szülinap, kirándulás az alábbi témákat dolgozza fel: logikai kapcsolatok, mennyiségek 6-ig, színek és formák felismerése

Tartalomjegyzék

4 éves kortól ajánljuk.

A csomag 16 feladatkártyát tartalmaz.

A kártyák a PRIMO kerettel együtt használhatóak. A keret könnyen kezelhető, fejleszti a vizuális észlelést, a szem- és kézkoordinációt. A kerethez rögzített korongok tologatásával bejelölhető a helyes megoldás. A kartonlapokra így nem kell írni, újra és újra felhasználhatóak. A korong tologatása a kötött pályán kiválóan alkalmas az írás előkészítéshez.

1 190,-Ft

Ismeretek 3-4. osztály: Életünk, testünk - Logico Piccolo

Ismeretek 3-4. osztály: Életünk, testünk - Logico Piccolo

Az Ismeretek 3-4. osztály feladatkártya-csomagjainak feladatai játékos formában segítik a környezetismeret tantárgy elsajátítását, miközben különbözô részképességeket is fejlesztenek, fõképpen:
- a vizuális észlelést,
- a forma helyes felfogását,
- a téri, síkbeli helyzet felismerését,
- irányok észlelését,
- rész-egész viszonyát,
- sorrendiséget
- a vizuális azonosságok és különbségek felismerését.

Az Életünk, testünk feladatkártya-csomag az alábbi témákat dolgozza fel: életszakaszok, napirend, tisztálkodás, egészséges életmód, táplálkozás, a táplálék útja, érzékszerveink felépítése és működése.

8 éves kortól ajánljuk!

A csomag 16 feladatkártyát tartalmaz.

1 190,-Ft

A Logico Primo és Logico Piccolo egy játékos, önálló tanulási program óvodás illetve kisiskolás (gyerekek számára. Minden Logico csomagban 16 db különböző nehézségű, változatos feladatokat tartalmazó feladatlap található. A Logico feladatlapokhoz használható keret a feladatok megoldását élményszerűvé teszi, oldja a hosszantartó gyakorlás unalmasságát Egy-egy sorozat színes feladatlapjai az adott korosztály élményvilágához közelálló vizuális élményt nyújtanak. A lapok hátoldalán található ellenőrző sorok biztosítják az egyszerű és azonnali önellenőrzés lehetőségét. Az azonnali visszajelzés tehát fokozza a tanulás hatékonyságát, és jelentős motiváló tényező, emellett lehetővé teszi az önálló tevékenységet. A színes korongok segítségével bejelölhetők a megoldások, ezért nincs szükség egyéb segédeszközökre. A korongok rögzítve vannak a kerethez, nem esnek le, nem gurulnak el. A legkülönfélébb körülmények között is kényelmesen használható, illetve bármikor félbehagyható, majd ugyanott folytatható a feladatmegoldás.