Adatvédelem

Cégünk a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásai szerint adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a cégünk alvállalkozójaként működik együtt (pl. kiszállítás). Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

A honlapon történő vásárláshoz regisztráció szükséges. Regisztráláshoz a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadni. Vevő az adataihoz bármikor hozzáférhet, módosíthatja, illetve e-mailben kérve törölheti azokat.
A hibás adatokat tartalmazó regisztrációból eredő károkért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget. A jelszó elvesztéséből eredő károkért – amennyiben az az Eladónak fel nem róható – az Eladót felelősség nem terheli.

A webáruházat üzemeltető NUNUTRADE KFT. garantálja, hogy a már megrendelt terméket a megrendelésben feltüntetett áron számlázza Megrendelő számára.
 

  • a NUNUTRADE Kft. ügyfélszolgálatának munkatársa által tájékoztató e-mailjének kézhezvételekor, amelyben értesíti a vevőt a termék szállíthatóságával és annak várható időpontjával kapcsolatban (ez nem az áruház automatikus visszaigazoló e-mailjét jelenti - az mindössze arról tájékoztatja a vásárlót, hogy beérkezett a jatekmix.hu webáruházba a megrendelés)
  • a NUNUTRADE Kft. ügyfélszolgálatának munkatársa által tájékoztató telefonhívásakor, amelyben értesíti a vevőt a termék szállíthatóságával és annak várható időpontjával kapcsolatban.

Megrendeléstől való elállás:

A webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállási jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 munkanapon belül lehet gyakorolni. Nem alkalmazható az elállási jog a könyvekre, CD-kre és DVD-kre, szoftverekre, elemekre, amennyiben csomagolásuk már kibontásra kerültek, ezek ugyanis a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a „természeténél fogva nem visszaszolgáltatható" termékeknek minősülnek.

A fenti korlátozás alá nem eső termékek esetén a vásárló a szerződéstől a termék átvételét követő 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható:

Elállás esetén a termék bontatlan vagy bontott állapotban érkezhet vissza a webáruházhoz. A webáruház kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A webáruház követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Elállásra vonatkozó igényt a vásárló emailben, postai úton írásban vagy személyesen jelentheti be. Az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

A termék ellenértékét valamint a szállítási költséget (ha volt) legkésőbb a termék Eladóhoz való megérkezést követő 30 napon belül utalja vissza a vásárló által megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával.

 

Reklamációt, ajánlat kérést, megrendelést vagy megrendelés lemondást kizárólag írásban a Kapcsolat címen vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon, előzetes telefonos egyeztetés után tudunk elfogadni!

Garancia:

Cégünk az általa eladott termékekre a gyártó által vállalt garanciát vállalja. Az ettől eltérő szavatossági és garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, ill. a mellékelt garanciális okmányokon szerepel. Az áru átvételekor és kifizetésekor számlát adunk, a garancia jegy kizárólag ezen bizonylat megőrzésével és későbbi bemutatásával évényes. A számla jótállási jegyként is szolgál.

Amennyiben a kiszállításnál a csomagon sérülés található, a futár köteles a csomag tartalmát tételenként átadni és erről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni.
Amennyiben a kicsomagolt áru sérült, Vevő köteles Eladót azonnal tájékoztatni a megadott elérhetőségek egyikén. Köteles a csomagot eredeti számlával, tartozékokkal, csomagolással Eladó számára 8 napon belül visszaküldeni. Eladó a csomag megérkezését követően az új terméket térítésmentesen kiszállítja.
A hibás csomag visszajuttatásának költsége Eladót terheli.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

A garancia a megvásárolt áru esetében természetesen csak a tartozékokkal együtt, hiánytalanul eredeti dobozban visszaküldött termékekre érvényes.
Minden esetben kérjük a termék eredeti csomagolását a garancia idő lejártáig megőrízni !

Egyéb rendelkezések:

A webáruházban történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az elektronikus úton történő vásárlás ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai lehetőségeket és korlátokat, valamint felmerülő hibalehetőségeket.
Az Eladót nem terheli felelősség a technikai hibákból, nem megfelelő használatból, vis maiorból eredő károkért.
Az Eladónak joga van az általános szerződési feltételeket bármikor módosítani, az a honlapra felkerülés és Vevő részéről történő hozzáférés pillanatában lép hatályba.
Eladó és Vevő mindent megtesznek azért, hogy az esetleges vitás ügyletet békés úton, peren kívül rendezzenek. Amennyiben ez nem jár eredménnyel, úgy a jogviták rendezésére értékhatártól függően a Budapesti Fővárosi Bíróság joghatóságát kötik ki.

Leírások, ár és termékfotók valódisága:

A forgalmazott termékekről igyekszünk minél részletesebb leírást adni, a termékek valódiságát jó minőségű fotókkal visszaadni, azonban színeltérések, méretbeli arány eltérések, elírások előfordulhatnak, melyekért felelősséget nem vállalunk. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból, programhibákból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

Szerzői jogok:

A NUNUTRADE Kft. fenntart minden a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weboldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek feldolgozása, értékesítése, kereskedelmi célból adatbázisban történo tárolása illetve forgalomba hozatala.
A NUNUTRADE Kft. jogosult a weboldal bármely részének jogosulatlan felhasználásából származó kárának a megtérítésére.
A jatekmix.hu bár minden tőle telhetőt megtesz, nem garantálja az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét az oldal használata az Igénybe vevő saját felelőségére történik.

A jatekmix.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatás el nem olvasásából eredő esetleges károkért felelőséget nem vállal.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével ön elfogadja általános szerződési feltételeinket, továbbá adatkezelési elveinket.